Υπηρεσίες

Ανοίγοντας τις πόρτες στο lobbying

Το δικαίωμα  άμεσης συμμετοχής στις πολιτικές που διαμορφώνουν τη ζωή μας ανήκει σε κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από το υπόβαθρο, την ταυτότητα, τη φυλή ή το δόγμα.

Το lobbying καθιστά δυνατή αυτήν την ουσιαστική συμμετοχή, ανοίγοντας άμεσα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων πολιτών και των βουλευτών, των υπουργείων και άλλων οργανισμών που υποβάλλουν νομοθεσία ενώπιον του Κοινοβουλίου.

Lobbying με τη Zenox

Από διερευνητικές διαβουλεύσεις έως και στην πλήρως καταρτισμένη νομοθεσία έτοιμη να εκδοθεί στο Κοινοβούλιο – συνεργαζόμαστε με δραστήριους δημόσιους και ιδιωτικούς πολίτες, πολιτικές οργανώσεις και επιχειρήσεις που θέλουν να αλλάξουν τον τρόπο χάραξης πολιτικής στην Κύπρο θετικά και με διαφάνεια με καλύτερους, πιο περιεκτικούς νόμους, χωρίς γραφειοκρατικά κολλήματα.

Το υγιές, διαφανές lobbying:

  • δίνει στους πολίτες πίσω τη φωνή τους για να εισακουστούν στην κυβέρνηση, δημιουργώντας γέφυρες με τους εκλεγμένους αξιωματούχους τους
  • ανοίγει τις πόρτες σε κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις που θέλουν να επιδιώξουν ανοιχτά τα εμπορικά τους συμφέροντα
  • ενεργεί δραστικά για την εξάλειψη της διαφθοράς και των ειδικών συμφερόντων, θέτοντας τη χάραξη πολιτικής στα χέρια όσων έχουν συμφέρον σε ένα καλύτερο, πιο βιώσιμο μέλλον για τη χώρα μας

Φέρνουμε εις πέρας τα πιο πάνω χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες μεθόδους:

  • Διαπραγμάτευση και διαμεσολάβηση
  • Νομική σύνταξη πρωτοβουλιών και νομοθεσίας πολιτών
  • Πρόσβαση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων εθνικής νομοθεσίας και δυνατότητα παροχής συνεχούς ενημέρωσης για εκκρεμούσες νομοθεσίες
  • Νομικές συμβουλές και ανάλυση

Η διαδικασία μας

Έρευνα και συλλογή πληροφοριών για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση για κάθε νομική ή φυσική οντότητα/πελάτη

Προ-αξιολόγηση και ανάλυση πεδίου/πολιτικής για κάθε θεματική περιοχή

Ανάπτυξη ενός λεπτομερούς σχεδίου δράσης και πιθανή σύνταξη νομοσχεδίων, με νομικά σχόλια σε συνεχή επικοινωνία με τον πελάτη

Παράδοση του τελικού σχεδίου στην αρμόδια επιτροπή/υπεύθυνο πρόσωπο χάραξης πολιτικής/νομοθέτη και συναντήσεις/συνομιλίες με άλλους σχετικούς παίκτες

Επανεξέταση των αποτελεσμάτων.