Σας συστήνουμε τη Zenox Public Affairs

Σήμερα, 1η Δεκεμβρίου 2020, λανσάρουμε τη Zenox Public Affairs.

Στη Zenox Public Affairs επαναπροσδιορίζουμε τη χάραξη πολιτικής

Σήμερα, 1η Δεκεμβρίου 2020, και με αφορμή το ότι ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας με την παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς, λανσάρουμε την Zenox Public Affairs, ένα startup που φιλοδοξεί να μετατραπεί σε κοινωνική επιχείρηση το συντομότερο εφικτό. H Zenox Public Affairs είναι η πρώτη κυπριακή επιχείρηση η οποία το λέει ανοιχτά ότι ασχολείται με το lobbying. Στόχος μας το διαφανές, ρυθμισμένο και evidence-based lobbying. Φιλοδοξία μας είναι, εκτός από το να μεγαλώσουμε και να γίνουμε χρήσιμοι στον τομέα του policymaking, είναι και να φέρουμε και άλλες επιχειρήσεις σε αυτό τον τομέα προκειμένου να αξιοποιηθεί ο πολύ ανεπτυγμένος ιδιωτικός τομέας της Κύπρου, στην παραγωγή πολιτικής η οποία, αν γίνεται σωστά και έγκαιρα, θα έχει πολλαπλά οφέλη στην ποιότητα ζωής των πολιτών και στην ευμάρεια των επιχειρήσεων.

Οι ιδρυτικές μας αρχές είναι βαθιά ριζωμένες στη διαφάνεια, τη δικαιοσύνη και τη διατήρηση της ακεραιότητας όλων των θεσμών και κέντρων λήψης αποφάσεων, νομοθετικών και πολιτικών διαδικασιών στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτές οι αρχές είναι υψίστης σημασίας ως προς την καταπολέμηση της διαφθοράς, την εφαρμογή σωστής δέουσας επιμέλειας και της ολοκληρωμένης επιχειρηματικής ακεραιότητας. Μέσα από τις δραστηριότητές μας, στόχος μας είναι να συμβάλουμε στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των Κυπρίων πολιτών και στη ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα των εταιρειών, των επιχειρησιακών πρωτοβουλιών και άλλων οργανισμών.

Θέλοντας να διαδραματίσουμε ένα ευρύτερο ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας και της ταχύτητας θέσπισης νέας, βιώσιμης και κοινωνικά υπεύθυνης νομοθεσίας σε όλους τους τομείς πολιτικής, συνεργαζόμαστε με τους αρμόδιους φορείς προσφέροντας υπηρεσίες διαφανούς lobbying  με βάση τα πρότυπα της ΕΕ. Επιπλέον, προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες, έρευνα και ανάλυση, νομική και επικοινωνιακή υποστήριξη ανάλογα με την κάθε θεματική και προσφέρουμε την ευκαιρία για ανοιχτή, διαφανή πρόσβαση στη νομοθετική διαδικασία μέσω μιας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων.

Η κοινωνία μας, οι επιχειρήσεις και οι κρατικοί θεσμοί έχουν υποφέρει αρκετά λόγω της εφαρμογής ενός μονόπλευρου μοντέλου λήψης αποφάσεων, αφήνοντας εκτεθειμένη την ευρύτερη κοινωνία. Ως εκ τούτου, η ομάδα μας έχει ένα πολύπλευρο υπόβαθρο, ενσωματώνοντας και εφαρμόζοντας μια ποικιλία από διάφορες πληροφορίες και ιδέες σε διαφορετικούς τομείς και κλάδους, είτε πρόκειται για πολιτικές, νομικές, οικονομικές επικοινωνιακές ή άλλες λύσεις, πάντα επιδιώκοντας και τη συναίνεση. Μέσω εμπειρογνωμόνων προσφέρουμε επίσης πρόσθετες διαβουλεύσεις σε  όλες τις διαδικασίες άσκησης πίεσης και κατάρτισης, προκειμένου να διασφαλιστεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον κάθε πελάτη μας. 

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn