Η Zenox Public Affairs

Η Zenox Public Affairs είναι ένα startup το οποίο επιθυμεί να εξελιχθεί σε κοινωνική επιχείρηση δημοσίων υποθέσεων και κυβερνητικών σχέσεων. Παρέχουμε λύσεις σε θέματα που συσχετίζονται με τη διαδικασία χάραξης πολιτικής, μέσω lobbying και άλλων υπηρεσιών προσφέροντας στην κυπριακή αγορά μια σταθερή πλατφόρμα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ οργανώσεων, επιχειρήσεων και αξιωματούχων.

 

Η πρόκληση

 Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε συλλογικά ως κοινωνία είναι η ανάκτηση της φωνής μας στα κέντρα λήψης αποφάσεων, καθώς νιώθουμε κλειδωμένοι  απ’ έξω, μακριά από τη διαδικασία χάραξης πολιτικής.

Αλλά αυτή η αίσθηση, δυστυχώς, πηγάζει συχνά από την πραγματικότητα.

Χωρίς ανοιχτή πρόσβαση στους νομοθέτες, οι πολίτες, οι πολιτικές οργανώσεις και οι επιχειρήσεις χάνουν τη φωνή τους στις αποφάσεις που τους ενδιαφέρουν άμεσα.

Όταν η χάραξη πολιτικής δεν είναι διαφανής και περιερκτική, η διαφθορά ευδοκιμεί και η κυβέρνηση πλέον δεν εξυπηρετεί ούτε προστατεύει τους πολίτες της με τη σωστή νομοθεσία.

 

Η δική μας λύση

Στη Zenox Public Affairs, πιστεύουμε ότι η διαδικασία χάραξης πολιτικής μπορεί και πρέπει να τείθεται ξανά στη δημόσια σφαίρα συζήτησης.

Πιστεύουμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλιστεί μια άμεση ροή επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών και των εκλεγμένων αξιωματούχων τους επιτυγχάνεται φέρνοντας όλους τους ενδιαφερόμενους στο ίδιο τραπέζι. 

Αυτό στην Κύπρο μπορούμε να το πετύχουμε πιέζοντας με διαφάνεια, προωθώντας τη σωστή διαβούλευση με τους πολίτες και προσφέροντας άμεση πρόσβαση στη νομοθετική διαδικασία όπως εξελίσσεται. 

Διότι, όταν επαναφέρουμε το θεσμό της ανοικτής συζήτησης ξανά με την κυβέρνησή μας, ο τρόπος ζωής μας θα βελτιωθεί – με βιώσιμες, υπεύθυνες επιχειρήσεις και πρωτοβουλίες, αλλά  και με ενημερωμένους πολίτες, με ενεργό μερίδιο στο μέλλον της χώρας.