Επαναπροσδιορίζουμε τη χάραξη πολιτικής

Ανοίγουμε τις πόρτες στις διαδικασίες λήψης κυβερνητικών αποφάσεων  που διαμορφώνουν τη ζωή μας ως πολίτες. Παρέχουμε άμεση πρόσβαση στην πιο πρόσφατη νομοθεσία και στις προτεινόμενες πολιτικές στην Κύπρο, όπως εξελίσσονται. Γεφυρώνουμε τη σύνδεση της κοινωνίας με τα κέντρα λήψης αποφάσεων με διαφάνεια, ενεργό και περιεκτικό lobbying και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς

Διαφανές lobbying

Η χάραξη πολιτικής κεκλεισμένων των θυρών στερεί από τους πολίτες το θεμελιώδες δικαίωμά τους για ακρόαση. Γεφυρώνουμε σχέσεις με τα κέντρα λήψης αποφάσεων, ούτως ώστε οι ενεργοί πολίτες, τα οργανωμένα κοινωνικά σύνολα και οι κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις να μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Διαβούλευση με πολίτες

Οι μεταρρυθμίσεις για μια κυβέρνηση οι οποίες μπορούν να εξυπηρετούν τους πολίτες καλύτερα επιτυγχάνεται βήμα με βήμα. Εάν έχετε ιδέες για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τον τρόπο ζωής μας, εμείς έχουμε τη σωστή στρατηγική επικοινωνίας, τους νομικούς πόρους και τις ερευνητικές δυνατότητες για να τις υλοποιήσουμε.

imageedit_8_7827995926

Ανοικτή πρόσβαση στη νομοθεσία

Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική μας βάση δεδομένων για να δείτε τις πιο πρόσφατες νομοθεσίες και τις προτεινόμενες πολιτικές στην Κύπρο καθώς εξελίσσονται. Λάβετε άμεση πληροφόρηση για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η προώθηση νομοθεσιών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και γίνετε μέρος της διαδικασίας.

Nomoplatform™

Μέσω της πλατφόρμας Nomoplatform™ την οποία συντονίζει το Oxygono και η οποία υποστηρίζεται από την Zenox Public Affairs, παρουσιάζουμε στους πολίτες τα πλήρη γεγονότα σχετικά με τα εκκρεμή νομοσχέδια και προτάσεις νόμου στη Βουλή. 

Cyprus Forum

Σε συνεργασία με το Oxygono  και το Delphi Economic Forum, η Zenox Public Affairs είναι συνεργάτης επικοινωνίας του Cyprus Forum, ένα ανεξάρτητο, μη-κερδοσκοπικό ετήσιο συνέδριο που φέρνει κοντά τους πολίτες και την κυβέρνηση για να βρουν τρόπους συνεργασίας για την επίλυση σημαντικών ζητημάτων.